Betonboringen

Betonboringen zonder overlast

Boren in gewapend en ongewapend beton vergt de juiste materialen en vakkundig personeel. Omdat betonboringen nogal eens ingrijpend kunnen zijn is het van belang dat de opdrachtgever precies weet waar hij aan toe is, communicatie speelt een belangrijke rol bij betonboringen. Tijdens de werkzaamheden is het van belang de bewoner of gebruiker zoveel mogelijk te ontzien, daarna moet de locatie weer netjes worden achtergelaten. Daarom worden betonboringen uitgevoerd door professionals met een ruime ervaring die gebruik maken van de beste materialen.

betonboringen

De toepassingen voor betonboringen

Bij een constructie van beton is het vaak gewenst om gaten te boren voor bijvoorbeeld elektriciteitsleidingen, kabeldoorvoer, ventilatie en andere doeleinden. Betonboringen vereisen een gedegen planning, u kunt niet zomaar een betonboor nemen en blindelings gaan boren. Er moet rekening worden gehouden met beide ruimtes die met elkaar verbonden zijn. Er moet vooraf bepaald worden of er kabels aanwezig zijn of andere materialen die zich in het beton bevinden.

Betonboringen met het juiste gereedschap

Om betonboringen op de juiste wijze uit te voeren is er gespecialiseerde apparatuur nodig. Denk hierbij aan een speciale diamantboor die door het beton kan komen. Voor de betonboringen plaatsvinden moet de constructie getest en gemeten worden.

Geen overlast, geen rommel

Omdat betonboringen vaak plaatsvinden op locaties waar mensen reeds wonen of werken is het van groot belang de gebruikers zo min mogelijk te storen. Dit kan vaak worden bewerkstelligd door een goede planning te maken. Naast de mogelijke geluidsoverlast wordt er ook rekening gehouden met het afvalmateriaal. Naast fijnstof kan er bij grotere projecten veel afvalmateriaal ontstaan. Dit materiaal dat vrijkomt bij de betonboringen moet op de juiste wijze worden afgevoerd.

Planning en communicatie

Bij betonboringen is de voorbereiding van groot belang. In samenspraak met de opdrachtgever wordt er een plan opgesteld voor de werkzaamheden. Hierbij wordt rekening gehouden met de optimale tijd om de werkzaamheden uit te voeren, en ook de instructies die personeel of bewoners moeten krijgen alvorens de werkzaamheden plaatsvinden. Wanneer er vanuit de opdrachtgever nog vragen of onduidelijkheden bestaan moet er een vast aanspreekpunt zijn om vragen aan te stellen.

Bij betonboringen is er altijd een reden om deze boringen uit te voeren, bijvoorbeeld voor het leggen van elektrische bedrading. In dat geval zal de uitvoerder ook contact opnemen met de dienstverlener die deze werkzaamheden uitvoert. Omdat dit vaak zaken zijn van technische aard is het efficiënter wanneer de professionals dit onderling bespreken om vervolgens rapport uit te brengen bij de opdrachtgever.

Betonboringen voor particulieren en bedrijven

Zowel particulieren als bedrijven maken gebruik van dit type dienstverlening. Bij particulieren zijn het veelal kleinere betonboringen die snel ingepland en uitgevoerd worden. Zo hebben de bewoners geen overlast. Bij bedrijven die werkzaamheden laten verrichten aan grote panden wordt er vooraf altijd een plan van aanpak opgesteld alvorens de werkzaamheden plaatsvinden. De opdrachtgever weet zo precies welke werkzaamheden er gebeuren en welke werknemers hier eventueel bij betrokken zijn. Vaak vinden betonboringen plaats in ziekenhuizen of zorgcentra waar altijd mensen aanwezig zijn. Ook daar is het mogelijk om betonboringen uit te voeren met een minimale overlast voor de omstanders.

Toepassingsgebieden

Betonboren in metselwerk of beton is zeer efficiënt en nauwkeurig. Betonboren is trillingsarm en kan zonder problemen worden gebruikt in bewoonde eigendommen. De meest voorkomende toepassingsgebieden zijn:

  • Betonboren voor afzuigkappen
  • Boren van schoorstenen en rookkanalen
  • Sleuven en doorbraken voor verwarmings- en ventilatiebuizen
  • Betonboren voor het achteraf aanbrengen van toevoer- en afvoerleidingen
  • Boren voor huisaansluitingen
  • TestBetonen voor materiaal- en bouwmateriaaltesten
  • Doorbraken, bevestigingen en verankeringen

wij zijn actief in volgende werkgebieden:

provincie antwerpen

provincie limburg


provincie oost-vlaanderen


provincie vlaams-brabant

provincie west-vlaanderen

brussels hoofdstedelijk gewest

Copyright © 2020 Betonwerken Snel. Alle Rechten Voorbehouden