Betonbouw woningen voor en nadelen

BETONBOUW MAAKT GROEI MOGELIJK

Hoe zou de wereld eruitzien zonder betonbouw? Dankzij de innovaties in betonbouw hebben veel meer mensen een onderdak in huizen van hoge kwaliteit, bedrijven kunnen hun werkzaamheden verder uitbreiden met de bouw van nieuwe locaties, magazijnen en fabrieken. In de huidige betonbouw is er ook steeds meer aandacht voor hergebruik en milieubewust werken. Hoewel we de betonbouw vaak associëren met de industrialisatie van de negentiende eeuw bestaat de betonbouw al veel langer. Wanneer is bouwen met beton gestart en hoe bouwen we heden ten dage voort op deze kennis?

HISTORIE VAN BETONBOUW

Oude beschavingen zoals de Egyptenaren en Grieken waren al bekend met betonbouw. Het waren vooral de Romeinen die dankbaar gebruik maakten van betonbouw voor de aanleg van bruggen en aquaducten. Ook insulea waren populair, dit waren huizenblokken die net als flatgebouwen huisvesting gaven aan de bevolking. Met de val van het Romeinse Rijk werd de kennis over deze betonbouw vergeten, Het zou eeuwen duren voordat deze techniek weer zou worden toegepast.

Het bekende portlandcement werd ontwikkeld door de Brit Joseph Aspdin die leefde van 1788 tot 1855. De betonbouw werd vooral gebruikt voor bruggen en andere functionele bebouwing, maar niet voor huizen en gebouwen. Hoewel de drukkracht zeer hoog was liet de trekkracht van beton te wensen over.

GEWAPEND BETON

In 1867 kreeg de Fransman Josef Monier een octrooi op een cement dat versterkt was met ijzerdraad. Vanaf 1873 werd deze technologie toegepast in de bruggenbouw. Met gewapend beton kon de betonbouw nieuwe objecten maken die veel beter bestand waren tegen instorten. Tot op de dag van vandaag wordt gewapend beton veel toegepast in betonbouw voor woningen, kantoren en fabrieken.

GIETBOUW

Deze vorm van betonbouw wordt ook wel “de natte methode” genoemd. Op de bouwplaats wordt vloeibaar beton in een mal gegoten waarmee het na verharding elke gewenste vorm krijgt. In de betonbouw worden twee bouwsystemen toegepast onder de namen wanden-breedplaat en tunnelgietbouw. Bij gietbouw is er een hoge flexibiliteit in vorm van de constructie met een constante bouwkwaliteit. Omdat er weinig opslagruimte vereist is kan er snel gewerkt worden met een betonmolen ter plekke.

PREFABRICAGE BETON

Dit type beton wordt op een andere locatie gemaakt dan de bestemming. In de betonbouw worden prefabricage ofwel prefab producten voornamelijk gebruikt voor elementen die steeds dezelfde afmetingen bezitten zoals standaard wanden, stoepranden en tegels. Door vooraf de elementen te gieten kan er een constante kwaliteit gegarandeerd worden, er is ook geen droogtijd. De solide elementen moeten wel vervoerd worden naar de bouwplaats.

MENGEN VAN BETON

In de betonbouw wordt gebruik gemaakt van speciale mixers die de grondstoffen op de juiste wijze samenvoegen. Wanneer er water aan cement wordt toegevoegd zal deze na verloop van tijd uitharden, door het mengsel te voorzien van hulpstoffen als zand of grind krijgt het beton de juiste eigenschappen.

In de betonbouw zijn de juiste grondstoffen en materialen van het grootste belang. Denk hierbij aan grondstoffen, betonmixers, de betonpomp en andere hulpmiddelen om de bouwprojecten te realiseren. In de betonbouw is elk project maatwerk.